ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอแผนดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับพิจารณาเป็น […]

เสวนาฐานความรู้ The Futures of Urban Life in Thailand’s Regional Cities

โดย คณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่ !!! ระบบรางเกี่ยวอย่างไร กับเมืองคาร์บอนต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิต ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างปัญหา แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นประเด็นสำคัญให้กับเมืองทั่วโลก

การประกวดค้นหา EV Smart Lady เพื่อเป็น Ambassador ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อมในงาน LCC & EV Expo 2022

ครั้งแรกของการรวมตัวบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจ EV ระดับประเทศ สาว ๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็น ทีม EV SMART LADY ทีมแรกของประเทศ ผู้ชนะเลิศและรองฯ ได้รับเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจมากมาย รวมทั้งโอกาสในการเป็น Ambassador ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับเอเซียรอติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://web.facebook.com/EV-SMART-LADY-110482014974116?_rdc=1&_rdr หรือพิมพ์ค้นหาใน Facebook : […]

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในรายการ ฟ้าใส by ศิริวรรณ หัวข้อ : โอกาสของท้องถิ่นและเมือง ใน Changing The World

วิเคราะห์ สถานการณ์การเมือง ใน/ต่างประเทศ การเงินเศรษฐกิจในประเทศ/โลก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างงานอาชีพ และสร้างความรับรู้เรื่องความสำคัญด้านความมั่นคงให้ประชาชน

โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand) โดย UNDP (United Nations Development Programme)

อธิการบดี มทร.อีสาน ชูศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ KIOC : Korat Intelligent Operation Center หนึ่งในโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” (Low Carbon & Livable City) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราช 

คลิกดูอ้างอิงหน้าข่าว มทร.อีสาน

บพท.-มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย จัดมหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 วันที่ 20-22 พ.ค. นี้

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” 

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” จัดแสดงนวัตกรรมและความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมืองคาร์บอนต่ำ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ Korat […]

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา