มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย สานพลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Korat Smart City