มทร.อีสาน ร่วม บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด หารือเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันโคราชสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะนำร่องพื้นที่เมืองโคราช