มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2566 #TRIUPFair2023 

คลิกเพื่อเข้าเวปไซค์ TRIUP Fair 2023

เทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือและพิจารณาความเหมาะสม ในโครงการวิจัย เรื่องต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่

การประกวดค้นหา EV Smart Lady เพื่อเป็น Ambassador ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อมในงาน LCC & EV Expo 2022

ครั้งแรกของการรวมตัวบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจ EV ระดับประเทศ สาว ๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็น ทีม EV SMART LADY ทีมแรกของประเทศ ผู้ชนะเลิศและรองฯ ได้รับเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจมากมาย รวมทั้งโอกาสในการเป็น Ambassador ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับเอเซียรอติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://web.facebook.com/EV-SMART-LADY-110482014974116?_rdc=1&_rdr หรือพิมพ์ค้นหาใน Facebook : […]

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในรายการ ฟ้าใส by ศิริวรรณ หัวข้อ : โอกาสของท้องถิ่นและเมือง ใน Changing The World

วิเคราะห์ สถานการณ์การเมือง ใน/ต่างประเทศ การเงินเศรษฐกิจในประเทศ/โลก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างงานอาชีพ และสร้างความรับรู้เรื่องความสำคัญด้านความมั่นคงให้ประชาชน

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” 

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” จัดแสดงนวัตกรรมและความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมืองคาร์บอนต่ำ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ Korat […]