ผลผลิตต้นแบบงานวิจัยศูนย์ข้อมูลเมืองสู่การพัฒนาโคราชเมืองอัจฉริยะคาร์บอนต่ำ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช”ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง (CUID: Center of Urban Informatics and Development)” จากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง “ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ […]

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอแผนดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับพิจารณาเป็น […]

การประกวดค้นหา EV Smart Lady เพื่อเป็น Ambassador ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อมในงาน LCC & EV Expo 2022

ครั้งแรกของการรวมตัวบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจ EV ระดับประเทศ สาว ๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็น ทีม EV SMART LADY ทีมแรกของประเทศ ผู้ชนะเลิศและรองฯ ได้รับเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจมากมาย รวมทั้งโอกาสในการเป็น Ambassador ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับเอเซียรอติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://web.facebook.com/EV-SMART-LADY-110482014974116?_rdc=1&_rdr หรือพิมพ์ค้นหาใน Facebook : […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ชูศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ KIOC : Korat Intelligent Operation Center หนึ่งในโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” (Low Carbon & Livable City) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราช 

คลิกดูอ้างอิงหน้าข่าว มทร.อีสาน

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” 

โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ฯ (บพท.-มทร.อีสาน) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 (Low Carbon City and EV Expo 2022)” จัดแสดงนวัตกรรมและความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมืองคาร์บอนต่ำ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ Korat […]

คณะวิจัยร่วมประชุมและเปิดตัวโครงการวิจัยกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา