มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2566 #TRIUPFair2023 

คลิกเพื่อเข้าเวปไซค์ TRIUP Fair 2023

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อน Micro Transit สู่เมืองคาร์บอนต่ำและการยกระดับนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาด

กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ทางเลือกการเดินทางขนาดเล็ก (Micro Transit) ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวย่านศูนย์กลางเมืองใหม่ City Link อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับการพัฒนาเมืองโคราชที่น่าอยู่และชาญฉลาดอย่างยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งข่าว โคราชเมืองที่คุณสร้างได้

มทร.อีสาน ร่วม บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด หารือเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันโคราชสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะนำร่องพื้นที่เมืองโคราช

มทร.อีสาน ร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

อธิการบดี มทร.อีสาน ชูศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ KIOC : Korat Intelligent Operation Center หนึ่งในโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” (Low Carbon & Livable City) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราช 

คลิกดูอ้างอิงหน้าข่าว มทร.อีสาน

บพท.-มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่าย จัดมหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและยานยนต์ไฟฟ้า 2565 วันที่ 20-22 พ.ค. นี้

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน