คู่มือแนะนำ การขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Post Views: 139 จัดทำโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ (ครั้งที่ 1)

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

Post Views: 222 จัดทำโดย คณะทำงานร่วม – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – การไฟฟ้านครหลวง – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

Post Views: 66

อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585

Post Views: 40 ประเทศไทยตอนนี้ใกล้เคียงกับ ‘กิ้งกือในเขาวงกต’ ในมุมมองของ เคน นครินทร์ หยิบบางส่วนจากงานวิจัย อนาคตประเทศไทยพุทธศักราช 2585 มาเล่าให้ฟัง พร้อมชี้ให้เห็นว่า Worst Case Scenario ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร? แนวทางในการพาเราทุกคนออกภาวะกิ้งกือในเขาวงกตคืออะไร? ค้นหาคำตอบได้ใน The […]

มทร.อีสาน ร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

Post Views: 43

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมเสนอโครงการ “ระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะเพื่อกรอบการพัฒนาเมือง” เป็น 1 ใน 7 โครงการแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4.0

Post Views: 136 วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13:30-15:30 น. ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ เข้าร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอแผนดำเนินโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด 4.0 ต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน […]

เสวนาฐานความรู้ The Futures of Urban Life in Thailand’s Regional Cities

Post Views: 43 โดย คณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่ !!! ระบบรางเกี่ยวอย่างไร กับเมืองคาร์บอนต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิต ก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างปัญหา แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นประเด็นสำคัญให้กับเมืองทั่วโลก

Post Views: 42

การประกวดค้นหา EV Smart Lady เพื่อเป็น Ambassador ตัวแทนคนรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อมในงาน LCC & EV Expo 2022

Post Views: 130 ครั้งแรกของการรวมตัวบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจ EV ระดับประเทศ สาว ๆ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็น ทีม EV SMART LADY ทีมแรกของประเทศ ผู้ชนะเลิศและรองฯ ได้รับเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจมากมาย รวมทั้งโอกาสในการเป็น Ambassador ของบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับเอเซียรอติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://web.facebook.com/EV-SMART-LADY-110482014974116?_rdc=1&_rdr […]

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในรายการ ฟ้าใส by ศิริวรรณ หัวข้อ : โอกาสของท้องถิ่นและเมือง ใน Changing The World

Post Views: 106 วิเคราะห์ สถานการณ์การเมือง ใน/ต่างประเทศ การเงินเศรษฐกิจในประเทศ/โลก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างงานอาชีพ และสร้างความรับรู้เรื่องความสำคัญด้านความมั่นคงให้ประชาชน